Hem
Företaget
Produkter & tjänster
Beställ katalog
Nyhetsbrev
Nyheter
Kontakt
KVALITET OCH MILJÖ

NavigationsTekniks verksamhet genomsyras av en miljö- och kvalitetsmedvetenhet.
NavigationsTeknik arbetar i enlighet med

ISO9001:2000
ISO14001:2004

Vår kvalitetspolicy är att;

Ständigt utveckla vårt kvalitetslednings-, miljö- och logistiksystem efter företagets och kundens önskemål och krav.
Alltid kunna erbjuda snabba och korrekta leveranser, rätt service, rätt produkt/lösning och inte bara möta utan överträffa våra kunders högt ställda krav på kvalité.MILJÖ

Användningen av energi och material ska vara effektiv i förhållande till nyttan 

Vår miljöpolicy ska öppet kommuniceras till alla anställda och övriga intresserade 

Hela vårt agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön 

Sortimentet är föremål för kontinuerlig utveckling, där andelen miljömärkta produkter ständigt ökar 

Vi verkar även globalt för miljön genom bidrag till olika miljövårdsprojekt
VI SKALL

i all vår verksamhet sträva efter att, med god marginal, överträffa alla gällande lagkrav inom miljöområdet 

verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete 

förbättra och utveckla vårt miljöarbete inom alla områden
öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos all personal 

sträva efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt miljöledningssystem
NavigationsTeknik AB - Tel: +46(0)44-850 44 | Fax: +46(0)44-850 43 | E-post: info@navigationsteknik.se