Hem
Företaget
Produkter & tjänster
Beställ katalog
Nyhetsbrev
Nyheter
Kontakt
  NYHETER

2009-11-14 2009-09-28 2009-08-06 2009-04-22
NavigationsTeknik AB deltar i Marine Equipment Trade Show (METS) 2009 i Amsterdam. 

Klicka för att läsa.
NavigationsTeknik AB använder el märkt "Bra Miljöval". 


Klicka för att läsa.
NavigationsTeknik medverkar på mässorna Vind 2009 och European Offshore Wind 2009 i september..

Klicka för att läsa.
NavigationsTeknik levererar utmärkning till Sveriges första insjö-vindkraftspark.. 


Klicka för att läsa.
       
2008-09-12 2008-07-01 2008-09-12 2011-01-12
NavigationsTeknik miljöinvesterar i våra lokaler. 


Klicka för att läsa. 
Sen 2008-07-01 har vi ny besöksadress; ni hittar oss på Boställsgatan 6 i Vinslöv 

Klicka för att läsa mer. 
NavigationsTeknik medverkar i Näringslivsspegeln. 


Klicka för att läsa.
NavigationsTeknik deltar i seminarium om produkt- och affärsutveckling.

Klicka för att läsa mer.
................................................................................................................................................................................
Marine Equipment Trade Show (METS) 2009 i Amsterdam

NavigationsTeknik AB deltar i Marine Equipment Trade Show (METS) 2009 i Amsterdam, Nederländerna. Mässan hålls 17-19 November och Ni hittar oss i Swedish Pavillion, hall 9, monter 09.118 tillsammans med Seaflex.
Vi kommer att visa upp framtidens förankringslösningar för bojar och andra spännande nyheter! 

UPP

................................................................................................................................................................................

NavigationsTeknik AB använder el märkt ”Bra Miljöval”

Från och med 2009-09-28 är all el som förbrukas hos NavigationsTeknik AB märkt ”Bra Miljöval”. El som är märkt med ”Bra miljöval” är producerad enligt Naturskyddsföreningens kriterier. Bara el från sol, vind, vatten och biobränsle får märkas med ”Bra Miljöval”. För att få märka el med ”Bra Miljöval” avsätter producenten pengar till en miljöfond som ska godkännas av Naturskyddsföreningen. I dagsläget används fondkapitalet i ett projekt för att säkerställa ålens fortbestånd i våra vatten.

NavigationsTeknik AB äger en industrifastighet om ca 5 000 kvm där större delen är uthyrt till externa hyresgäster. Sedan ett år värms hela fastigheten med hjälp av biobränsle. Detta innebär att all värme och all energi som förbrukas inom fastigheten kommer från förnyelsebara energikällor. Därmed hjälper NavigationsTeknik AB även sina hyresgäster att bli mer klimatsmarta.

UPP

................................................................................................................................................................................

NavigationsTeknik medverkar på EOW 2009 och Vind 2009NavigationsTeknik deltar i European Offshore Wind conference och VIND2009 14-16 September.
Vi visar upp våra lösningar för utmärkning av vind- och vågkraftsverk på European Offshore Wind Conference på Stockholmsmässan.

Välkommen till vår monter!
Ni hittar oss i Swedish Pavilion, monter 210.

UPP

................................................................................................................................................................................

NavigationsTeknik levererar utmärkning till Sveriges första insjö-vindkraftspark

Leveransen avser utmärkning av vindkraftsverk. Verken utrustas med flourucerande reflextejp, fasadljus typ LT1000 samt identifikationstavlor i strängpressad aluminium.

Totalt skall tio vindkraftsverk resas. De första fem verken skall resas våren 2009 och därefter påbörjas resningen av de fem kvarståendeUPP

................................................................................................................................................................................

NavigationsTeknik miljöinvesterar i våra lokaler

Vi har under året renoverat våra lokaler och har i samband med detta investerat i nya svanenmärkta fasadfönster med ett u-värde på låga 1,2. Vi har även satt in takljuskupoler för att kunna minska belysningen i kontoren.

Uppvärmningssystemet har också bytts ut och det nya systemet eldas med biobränsle vilket minskar vårt årliga oljebehov med ca 10kbm eldningsolja

UPP

................................................................................................................................................................................

NavigationsTeknik byter besöksadress

Sen 2008-07-01 har vi ny besöksadress; ni hittar oss på Boställsgatan 6 i Vinslöv i det anrika fd. möbelhuset Hedbergs möbler.
De nya lokalerna är betydligt mer ändamålsenliga än de gamla och möjliggör effektivare produktion och distribution.

UPP

................................................................................................................................................................................

NavigationsTeknik medverkar i NäringslivsspegelnUPP

NavigationsTeknik deltar i seminarium om produkt- och affärsutveckling
Har du ansvar för produkt- och affärsutveckling i ett etablerat litet eller stort företag? Har ni idéer om produkter men saknar tid, resurser och kanske kompetens att få loss dessa, från hyllan till marknaden? Välkomna till seminarium på Sparbanken 1826 i Kristianstad 2011-01-25 med början klockan 0800. 

Seminariet annordnas av ALMI och Sparbanken 1826 med föreläsare från bla NavigationsTeknik AB.

NavigationsTeknik AB - Tel: +46(0)44-850 44 | Fax: +46(0)44-850 43 | E-post: info@navigationsteknik.se