Bojbatterier alkaliska

NavigationsTeknik AB har tillverkat alkaliska bojbatterier i över trettio års tid och har levererat tusentals till kunder runt om främst i norra Europa. Företaget har egen tillverkning och kan därför oftast tillmötesgå även mycket speciella önskemål. Batterierna håller hög kvalitet och tillverkas av alkaliska celler utan vare sig bly eller kadmium och klassas därför som miljövänliga. För bojbatterier som säljs inom Sverige är miljöavgiften betad. Bojbatterierna kan därav återlämnas till vanlig återvinningsstation. Samtliga bojbatterier är utrustade med kortslutningsskydd, kabel och lyftögla eller polkontakter och lyfthandtag .

Ett bojbatteri används med fördel i installationer där man måste ha tillförlitlig energi, exempelvis i bojar. Batterierna kan även användas som energikälla i exempelvis fyrar som inte har så högt energibehov.

Med modern, energieffektiv teknik kan bojbatterier användas inom fler områden än de traditionella - fyrar och bojar - exempelvis temporära vägsignaler, metrologiska stationer, övervakningsstationer och kommunikationsutrustning.

Tabellen nedan visar ett urval av våra vanligaste bojbatterier. Vi tillverkar gärna andra dimensioner på förfrågan.

 • Bojbatteri AL9-18, 80 Ah
   
 • Bojbatteri AL11-18, 140 Ah
   
 • Bojbatteri AL14-18, 220 Ah
 • Bojbatteri AL14-21, 220 Ah
 • Bojbatteri AL14-24, 220 Ah
 • Bojbatteri AL14-18*2, 440 Ah
   
 • Bojbatteri AL16-18, 280 Ah
 • Bojbatteri AL16-21, 280 Ah
 • Bojbatteri AL16-24, 280 Ah
   
 • Bojbatteri AL20-18, 220 Ah
 • Bojbatteri AL20-18, 440 Ah
   
 • Bojbatteri AL25-18, 780 Ah

Andra storlekar tillverkas på förfrågan.

Bojbatterier - Förtöjningsboj och andra bojar