Hamnar, Myndigheter, Entreprenörer

Utmärkning av offentliga och privata farleder, skyddade områden och arbetsområden.

Navigationsteknik AB erbjuder er som SSA-ägare allt från reservdelar till nyckelfärdiga lösningar. Vi tillhandahåller konsultation, byggnation, installation och drift för marin infrastruktur och farledsutmärkning (Sjösäkerhetsanorningar SSA). De produkter som presenteras på vår hemsida är bara ett axplock av vad vi kan erbjuda. Med väl anpassad verkstad och omfattande egen produktion har vi stora möjligheter till anpassade lösningar. Med vår erfarenhet och kompetens tillsammans med vårt stora nätverk kan vi tillgodose alla krav och önskemål gällande utmärkning av farled.


 

Navigationsteknik AB erbjuder er som SSA-ägare allt från reservdelar till nyckelfärdiga lösningar.