Kvalitet & Miljö

NavigationsTekniks verksamhet genomsyras av en miljö- och kvalitetsmedvetenhet. 
NavigationsTeknik arbetar i enlighet med 
 

ISO9001:2000 
ISO14001:2004

och har både ett SAM - Systematiskt ArbetsMiljö-arbete och ett Systematiskt Brandskyddsarbete.

Vår kvalitetspolicy är att; 

Ständigt utveckla vårt kvalitetslednings-, miljö- och logistiksystem efter företagets och kundens önskemål och krav. 
Alltid kunna erbjuda snabba och korrekta leveranser, rätt service, rätt produkt/lösning och inte bara möta utan överträffa våra kunders högt ställda krav på kvalité.

Miljö

  • Användningen av energi och material ska vara effektiv i förhållande till nyttan 
  • Vår miljöpolicy ska öppet kommuniceras till alla anställda och övriga intresserade 
  • Hela vårt agerande ska präglas av långsiktigt kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön 
  • Sortimentet är föremål för kontinuerlig utveckling, där andelen miljömärkta produkter ständigt ökar 
  • Vi verkar även globalt för miljön genom bidrag till olika miljövårdsprojekt

Vi skall

  • i all vår verksamhet sträva efter att, med god marginal, överträffa alla gällande lagkrav inom miljöområdet 
  • verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete 
  • förbättra och utveckla vårt miljöarbete inom alla områden 
  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos all personal 
  • sträva efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt miljöledningssystem
Vår miljö och kvalitetspolicy - Sjömärkning - Navigationsteknik AB