Pegel - Vattenståndsskala

En pegel  består i allmänhet av en fast skala (pegelskala) på vilken man kan avläsa vattenytans höjd. Navigationsteknik AB erbjuder också kompletta moderna digitala övervakningssystem som regelbundet mäter vattenståndet med beröringsfri teknik och skickar mätvärden via det mobila nätet. Vi åtar oss gärna att även tillverka specialanpassade peglar. Läs vidare på underliggande sidor och kontakta oss gärna för ytterligare information.