Vädermätning och mätbojar

Vi tillverkar, levererar och sköter driften av ert vädermätningssystem. Vi kan leverera både stationär vädermätning som flytande boj eller bottenbaserad mätutrustning. 
Våra strömmätningsbojar finns i flera storlekar och går att skräddarsy med den uppsättning sensorer som behövs för ert mätprojekt. Vi säljer även vågmätningsbojar baserade på GPS- och gyroteknik. Vi kan presentera data både via egen webbsida och för integrering i ViVa. Vi tillverkar både sk. kustbojar som bojar för offshore/grön energi.

Kundanpassad lösning för insamling av data till havs:

  • Havs-meteorologiska mätningar.
  • Kontakt möjligheter (dataloggar).
  • Dataöverföring via GSM, satellit eller radiolänk.
  • Databehandling och intelligent gränssnitt.
  • Möjlighet att ordna mätning av våghöjd, ström, vind, syremängd etc.