NavigationsTeknik AB

NavigationsTeknik AB marknadsför produkter och tjänster för utmärkning av farled så som fyr- och bojljus, fyrar, bojar, förtöjningsboj, isbojar, lysprickar och farledsprickar, förankringsbojar, sjötavlor, sjömärken, bojbatterier och förankringssystem.

PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR FARLEDSUTMÄRKNING

Begreppet farled omfattar i sin vidaste betydelse de vattenområden som sjöfarten använder. I allmänhet menar man dock de vattenvägar som i sjökortet är markerade med streckade svarta linjer och som efter behov försetts med sjömärken (farledsprickar, sjövägmärken etc). NavigationsTeknik AB erbjuder farledsansvariga t.ex. hamnar, kommuner, stat, båtklubbar etc komplett hjälp med utmärkning av farled.

NavigationsTeknik AB erbjuder t. ex. Navigationsbojar, Lysprickar, Farledsprickar, Fyrlyktor, Bojlyktor, Sektorlyktor, Kompaktlyktor, Sjövägmärken, Förtöjningsbojar, Bojbatterier, Förankringssystem, Bojstenar, Peglar mm. Vi erbjuder flertalet produkter för utmärkning av farled.