NavigationsTeknik AB

NavigationsTeknik AB marknadsför produkter och tjänster för utmärkning av farled så som fyr- och bojljus, fyrar, bojar, förtöjningsboj, isbojar, lysprickar och farledsprickar, förankringsbojar, sjötavlor, sjömärken, bojbatterier och förankringssystem.

Sjövägmärken för utmärkning av farled

Vi erbjuder bojbatterier, självförsörjande bojlyktor, lysprickar och farledsprickar, förtöjningsbojar, sjövägmärken och utmärkning av farled.