Batterier, Solpaneler och Bränsleceller

NavigationsTeknik AB har arbetat med och levererat fyrlyktor och bojlyktor i 20 år. En fyrlykta, precis som en bojlykta, är ofta inte en standardlösning utan olika nautiska krav ställs.

Vi saluför fyr- och bojlyktor för alla sorters behov och som klarar alla befintliga nautiska krav. Här presenteras de mest frekventa fyr- och bojlyktorna, för kundanpassade lyktor kontakta oss mer information eller konsultation.