Elektronisk pegel

En elektronisk pegel avläses, till skillnad mot en analog pegel, digitalt. Navigationsteknik AB marknadsför en elektronisk pegel - UP1 - som kan fjärravläsas via sms eller e-post.
  • Havsvikar, sjöar, hamnar och vattendrag
  • Filtrerar bort vågornas inverkan
  • Uppladdningsbara batterier och trådlös avläsning. Minimerar resandet.
  • Full historisk dokumentation av vattenståndet tack vare datalagring på minneskort
  • Fjärravläsning
  • Svensk utveckling och tillverkning