Fisk/musselodlingar

Vi levererar utmärkning och sjömärken för fisk- och musselodlingar som är anpassade efter gällande regelverk och kundens önskemål. Vi har produkter som möter de nya hårdare norska kraven samt prickar som klarar de nya regelverken från svenska fiskeriverket.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter och lösningar, eller beställ vår katalog här!