Vattenbruksanläggning

Utmärkning av fisk- och musselodlingar samt andra vattenbruksanläggningar

En vattenbruksanläggnings belägenhet i svenska vatten i förhållande till förekommande farleder och trafikstråk, avgör antal SSA och om utmärkningen även behöver vara utrustad med gul fyrbelysning.

NavigationsTeknik AB levererar utmärkning och sjömärken för fisk- och musselodlingar (vattenbruksanläggningar) som är anpassade efter gällande regelverk och kundens önskemål. Vi har farledsprickar och lyktor som möter de hårdare norska kraven samt prickar som klarar de nya regelverken från svenska fiskeriverket.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra produkter och lösningar!
 

Utmärkning av Vattenbruksanläggning alt fiskodling