Isbojar

En isboj är en boj som får betecknas vara särskilt tålig mot is och används i områden med kallt klimat, exempelvis i Sverige. Traditionellt har isbojar i stål använts men idag finns alternativ i plast. Bägge har sina fördelar och nackdelar, vilken man ska välja beror på en mängd olika faktorer. Kontakta oss gärna för ytterligare information och diskussion.