Offshore vind/vågkraft

Utmärkning med SSA på havsbaserade vindkraftverk, vågkraftverk respektive avlyst område för vågkraftpark

Ett vindkraftverks belägenhet i förhållande till förekommande farleder och trafikstråk avgör typ och antal av SSA (ex. närskyddsljus, fasadbelysning, racon, mistsignal, AIS). Vidare bör även gult reflekterande fält respektive ID-beteckning finnas synlig på vindkraftverkets torn, samt gulmålad yta som markerar segelfri höjd under rotorbladen. 

Ett vågkraftsverks belägenhet i förhållande till förekommande farleder och trafikstråk, avgör antal respektive om SSA bör vara utrustad med gul fyrbelysning enligt karaktären Fl Y 3s 2 M. Vanligtvis synkroniseras fyrljuset med övriga ingående vågkraftverk i en vågkraftspark. Detta för att lättare kunna bedöma parkens totala utbredning inför passage.Det avlysta området för vågkraftsparken markeras med SSA av typ special-märke med gul fyrbelysning enligt karaktären Fl Y 3s 5 M. Vid behov utrustas även vågkraftverk med AIS och Racon.

För vind- och vågkraftsparker till havs erbjuder vi utmärkning i enlighet med gällande standarder såsom

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!
 

Utmärkning med SSA på havsbaserade vindkraftverk.