Pegel - Vattenståndsskala

En pegel består i allmänhet av en fast skala (pegelskala) på vilken man kan avläsa vattenytans höjd. NavigationsTeknik AB tillverkar peglar för vattenståndsmätning men åtar oss gärna att tillverka specialanpassade peglar.