Vi erbjuder Bojar, Farledsprickar, Sjömärken & Förtöjningsbojar så som Fyrtorn som bilden visar - 1

Fyrtorn

När det gäller master och torn samarbetar NavigationsTeknik AB endast med för marknaden kända tillverkare.

Beroende på nautiska krav och kundens önskemål ser i princip alla fyrtorn olika ut. Den ena kundens krav och behov är inte den andres lik. Därför finns inga standardlösningar att presentera utan varje kunds krav och behov måste noggrant specificeras för att det ska vara möjligt att presentera en lösning.

För att underlätta för Er som kund kan ni med gott förtroende vända Er till oss för hela entreprenaden, från byggnation av fyrtorn till montering och inmätning av fyrutrustning.

Ladda ner

Produktblad