2021-06/bojar-stal-rod-liten

S-serien stålbojar

S-serien är en serie stålbojar av olika storlek. Koniska stålbojar har traditionellt använts för markering av farleder i Sverige och andra länder med isförhållanden. Bojarnas form gör att de inte fastnar i utan går under isen. På grund av sin design och materialuppbyggnad är stålbojen mycket stryktålig och relativt enkel att reparera

Ladda ner

Produktblad