Vi erbjuder Bojar, Farledsprickar, Sjömärken & Förtöjningsbojar så som SP355 - Förankringssystem som bilden visar - 1

SP355 - Förankringssystem

Ett förankringssystem ska vara lätt att hantera och hållbart. Våra system är utprovade under lång tid och kan garantera en problemfri drift. Systemet stramförankras för att minimera slitage och för att bojarna och prickarna ska stå rakt och i position.

Det finns två alternativ. Repen är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt än traditionell kätting eller wire, då det har låg vikt. Repet spliceas i rörkaus för att minimera nötning. Lyrschackel, smidd i ett stycke, är av högsta kvalitet och av bult/mutter-typ (klass 3/grade A). Swiveln (tillval) minimerar spänningar och rotation i repet, allt för att maximera livslängden på förtöjningssystemet. Syntetiskt rep HMPE ”wire” som har högre brottgräns per mm2 än stålwire och samtidigt har betydligt längre livslängd. Repet är 12-kardeligt och gjort av HMPE som är belagt med urethanelack, det flyter i vatten, låg egenvikt (0,12kg/m).

Syntetiskt rep Polyester är ett initialt billigare alternativ än HMPE och lämpar sig för mindre tuffa förhållanden. 8-kardeligt, låg egenvikt (0,434kg/m).

Ladda ner

Produktblad