Sjövägmärken

NavigationsTeknik AB saluför sjövägmärken och sjötavlor välkända för den svenska sjötrafiken. Sjötrafikskyltar finns som 2 mm kantvikt plåt eller som GS-profil i strängpressat aluminium. Förutom själva skyltarna kan vi även ordna med leverans och installation av nödvändigt monteringsmaterial, master och fundament.

Sjövägmärken delas in i:
1. Varningsmärken
2. Förbudsmärken
3. Påbudsmärken
4. Upplysningsmärken
5. Tilläggstavlor

Märkena ska utföras i storlekarna (mm) liten 1000*1000, normal 1500*1500 eller stor 2000*2000 enligt följande:
1. Litet märke får endast användas där Transportstyrelsen så medger.
2. Normalt märke ska användas då sjövägmärkets information ska kunna uppfattas inom ett avstånd om högst 500 meter.
3. Stort märke ska användas då sjövägmärkets information ska kunna uppfattas från ett avstånd om mer än 500 meter.

Har ni några funderingar eller vill lägga en beställning? Ta kontakt med oss på info@navigationsteknik.se.