Vi erbjuder Bojar, Farledsprickar, Sjömärken & Förtöjningsbojar så som Racon som bilden visar - 1

Racon

Då den minskar risken för olyckor till sjöss, i alla väder, kan det påstås att en RACON förbättrar trafikflödet in till och ut från en hamn eller farled. En RACON tillhandahåller tillförlitlig vägvisning för all sjötrafik som använder radar. En modern RACON svarar radarsignaler med morsekod vilket ger att man synligt på radarskärmen kan utläsa var signalerna kommer ifrån.Uppfyller kraven i IALA-rekommendationerna.

Ladda ner

Produktblad